Allmänt meddelande

Collapse

Läs innan du postar! - Regler & Netikett för Hjälpkällans Debattforum

Grova personangrepp, trakasserier och hot är förbjudet
Grova personangrepp riktade mot andra personer är förbjudet, liksom trakasserier, hot eller förtäckta hot. Detta gäller både i inlägg och PM och kan leda till avstängning. Att använda signatur eller avatar för att angripa en annan användare betraktas som trakasserier. Upprepade personangrepp som inte räknas till grova kan tillsammans resultera i en avstängning.


Användare har rätt till anonymitet
Den som publicerar andra användares personuppgifter, IP-nummer, eller inlägg med tydligt uppsåt att avslöja en annan användares identitet kommer att stängas av. Detta gäller både publikt och i PM.


Frågor om låsningar, borttagningar osv. diskuteras med moderator via PM
Frågor om raderade inlägg, låsta trådar osv diskuteras med berörd moderator via PM. Detta för att hålla en så hög nivå som möjligt på forumet. Skulle PM-dialogen inte fungera med belåtenhet, så är du dock välkommen att diskutera frågan vidare i avdelningen "Medlemsforum". Inlägg som postas i avdelningen "Medlemsforum" ska vara av intresse även för andra användare.


Reklam och annonsering är förbjuden
Den som postar kommersiell reklam (spam) i forumet blir avstängd, utan varning. Det är inte tillåtet att använda diskussionsforumet för annonsering.
Det är dock tillåtet att ha en länk till sin egen webbplats eller blogg i sin signatur, även om den är kommersiell. Det är tillåtet att nämna företag och bloggar i diskussioner så länge inte huvudsyftet är att marknadsföra dessa och det är relevant för diskussionen.


Missbruk av multipla konton är förbjudet
Det kan finnas godtagbara orsaker till att ha multipla konton, men missbruk av dessa - exempelvis att man omväxlande använder flera konton i samma tråd - kan resultera i avstängning av samtliga konton.


Netikett

Håll er till ämnet i tråden
Istället för att frångå aktuellt ämne i tråden, så starta hellre en ny tråd med ny rubrik. Inlägg som är off-topic kan raderas utan förvarning och motivering.


Anpassa rubriken till innehållet
Använd en rubrik som beskriver vad det är du vill diskutera. Undvik rubriker som ”Vem?” eller ”Hallå”. Moderatorn kan ändra din rubrik utan tillsägelse för att göra forumet mer överskådligt.


Flyttning av trådar
Moderatorerna på forumet kan flytta trådar mellan de olika forumdelarna för att göra forumet mer överskådligt.


Quota
Använd quotefunktionen så att debattörerna förstår vem som avses oavsett om de använder det linjära eller trådade visningsalternativet. Känner du dig osäker på hur funktionen fungerar – kontakta en moderator via PM.Tack för att du följer våra forumregler!

..
See more
See less

Utan tron på betydelsen av årtalet 1914 så faller plattformen för Jehovas vittnen

Collapse
X
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Utan tron på betydelsen av årtalet 1914 så faller plattformen för Jehovas vittnen

  År 1970 blev xxx xxx utesluten för han hade en kontrovers med Folke Jonsson en tillsyningsman i församlingen i Eskilstuna. (En märklig historia som pågick totalt i 40 år, som jag eventuellt återkommer till.)

  Folke Jonsson hade en släkting, också ett Jehovas vittne vid namn Carl Olof Jonsson. Han blev så småningom en auktoritet runt om i hela världen som en verklig kännare av babylonisk historia. I slutet på 1960-talet skrev han till Sällskapet i New York och bad dem undersöka grunden för Sällskapets uppfattning om startåret för hedningarnas tider. Carl Olof Jonsson hade blivit utmanad när han var ute i tjänsten om årtalet för Jerusalems förstörelse. Han började undersöka bevisen för Sällskapets krav/tolkning att denna historiska händelse inträffade 607 f v t. Carl Olof Jonsson kunde efter en tids forskning klart konstatera att Jehovas vittnen, vad gäller startåret för hedningarnas tider hade FEL. Denna idag väldokumenterade händelse för Nebukadnessars förstörelse av Jerusalem inträffade 20 år senare. Därmed faller också Jehovas vittnens alla tolkningar man lägger in i årtalet 1914. Så extremt enkelt är det att konstatera detta.

  Carl Olof Jonsson som var äldste i sin församling blev så småningom naturligtvis utesluten men kom att fortsätta forska i babylonisk historia. Han skrev en bok i ärendet Gentiles Times Reconsidered med ett antal OBEROENDE beviskedjor som klart visade på att Jehovas vittnens årtal för Jerusalems förstörelse var felaktigt med de allvarliga konsekvenser det har för Jehovas vittnens plattform för sina tolkningar om bland annat striden vid Harmagedon och att satan blev nedkastad på jorden år 1914, som en konsekvens av slutåret för hedningarnas tider, en period på 2520 år med startåret 607 f v t.

  Några år tillbaka fanns två artiklar i Vakna som kraftfullt tillbakavisade Carl Olof Jonssons faktabeskrivning om årtalet för Jerusalems förstörelse. Dessa artiklar är bland det mest försåtliga jag någonsin tagit del av. De är skrivna för att övertyga personer som inte kräver minsta faktagranskning av vad de läser, och som alltså vänder sig till Jehovas vittnen som ”köper allt” från den egna organisationen. De två artiklarna finns ingående genomgångna på punkt efter punkt där fakta över organisationens FALSKA påståenden tillbakavisas. Vad organisationen bland annat utelämnar, är att kunna påvisa att de idag minst 16 oberoende beviskedjorna för det korrekta året (587 f v t) för Jerusalems förstörelse är felaktiga. Man svamlar ihop två artiklar som skall övertyga de redan övertygade. Sedan slutet på 1960-talet har organisationen (den styrande kretsen) känt till fakta om årtalet för Jerusalems förstörelse men fortsätter envist snart 60 år senare hävda att deras bibeltolkningar står över verifierbara fakta.

  I bibeln kan man läsa i Korintierbrevet att ”Förvissa dig om allt, välj ut vad gott är”. Något besked över varför detta bibelcitat inte gäller för ett Jehovas vittne har jag aldrig fått förklarat.I sin tidskrift Vakna återkommer organisationen ofta till en artikel där det framkommer att ett Jehovas vittnes plattform för sin tro skall vara FÖRNUFT, LOGIK OCH KUNSKAP. I sin fanatiska övertygelse över sin ”sanning” betyder i praktiken honnörsorden absolut ingenting.

  Jehovas vittnen har gett ut en bok som ger besked om hur bibeln skall tolkas den heter VAD LÄR BIBELN? På sidan 94 kan du läsa ”Han kommer att använda Jesus och de mäktiga änglarna till att avlägsna (döda) alla som avsiktligt motstår honom”. Sedan säger man ”Eftersom slutet för Satans ordning är nära” det man kallar Harmagedonstriden så gäller att du och jag inom kort skall avlägsnas/dödas vid denna strid.

  Klär man av den vänliga och propra ytan på ett Jehovas vittne så framkommer en personlighet som kan liknas vid hur Islamska staten ser på oliktänkande. Du skall dö om du inte låter dig omfattas av Jehovas vittnens tolkning av bibeln.


 • #2
  Nalliw
  En mycket tråkig men sann historia. Tyvärr är det så här nästan alla totalitära/auktoritära organisationer fungerar. Jag tror inte idag att några JV:s har hört talas om Carl Olof Jonsson, eller för den delen Raymond Franz…. Inte heller jag hade hört talas om något utan detta sedan jag kom med i början på 70 talet. Det var inte förrän jag själv (som äldste) började som Korinterbrevet säger ”förvissa mig” om att allt var sant som jag predikade. Jag skäms över att jag inte långt tidigare varit mer grundlig i mina efterforskningar. Men vi människor är lätta att lura, och pressen att enbart hålla sig till ”flockens” läror och sanningar är stor. Denna mentalitet som vi samtliga människor tycks ha, är bra ur överlevnads synpunkt, skyddet och tryggheten kommer från ”vännerna”, men kan vara en katastrof, för tolkningen av verkligheter. Dessutom håller de flesta auktoritära organisationer varje individ i är järngrepp, där det knappast finns någon tid till efterforskningar på egen hand. Dessbättre börjar vi i Sverige att få fler o fler med lite bättre utbildning, t.o.m. bland JV:s. Idag är det accepterad att Dina barn åtminstone skall ”klara” gymnasiet, vilket var mycket tveksamt för ca 30-40 år sedan, det var ju då ”inte så lång tid kvar”…..

  Comment


  • #3
   Du har helt rätt i att Vakttornets försvar av 607 f.v.t var ett av de mest oärliga inlägg, som man kan läsa. Jag lyckades hitta en del av de citat som man hänvisade till i artikeln, och de var helt ryckta ur sitt sammanhang. Det citerades från en forskare, som hade skrivit att -det finns mycket osäkerhet i Babylons historia, och detta tillämpade man generellt för Babylons historia. När man väl läser citatet i sitt sammanhang, så skrev forskaren om import av vissa produkter för en viss provins. Det vad här han menade att de historiska källorna är ofullständiga.

   Skulle någon elev på ett universitet i Sverige använda den typen av citatfusk, så skulle han bli varnad. När jag lämnade, så trodde jag fortfarande att de som skrev litteraturen var ärliga, men okunniga män. Nu tror jag att många av dem är inte enbart okunniga utan framför allt oärliga

   Roger

   Comment

   Working...
   X