Allmänt meddelande

Collapse

Debattforumet stängs 31/12 - Hitta till våra grupper på facebook

Debattforumet kommer att stängas för nya trådar och inlägg från och med årsskiftet. Innehållet ni skapat här genom åren kommer inte att försvinna, utan arkiveras och kommer vara läsbart även i framtiden. Vi vill tacka för tiden som varit, och hoppas att ni vill fortsätta skriva och debattera via vår sida på Facebook, som ni hittar här: facebook.com/Hjalpkallan

När du "Gillat" sidan kan du posta inlägg. Under "Följer" kan du välja inställningar för nyhetsflöde och aviseringar. Om du har behov av att vara helt anonym, går det bra att skapa en Facebook-profil med påhittat namn/alias.

Vill du prata om mer känsliga ämnen, få kontakt med eller stöd av andra avhoppare? Då finns möjlighet att bli medlem i vår stödgrupp på Facebook. Till skillnad från vår offentliga sida kan ingen utomstående se gruppen, att du är medlem, eller läsa det som postas där. Ett flertal av våra kontaktpersoner och professionella medarbetare finns dessutom med i gruppen, för att kunna ge support till den som kanske har det extra tungt.
Det finns också ett eget nätverk för föräldrar/anhöriga.

Mejla oss på info@hjalpkallan.se eller skicka meddelande direkt via vår offentliga facebooksida för vidare information om hur du blir tillagd i någon av dessa.

Hoppas vi ses där!

/Hjälpkällans Styrelse
See more
See less

Utan tron på betydelsen av årtalet 1914 så faller plattformen för Jehovas vittnen

Collapse
X
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Utan tron på betydelsen av årtalet 1914 så faller plattformen för Jehovas vittnen

  År 1970 blev xxx xxx utesluten för han hade en kontrovers med Folke Jonsson en tillsyningsman i församlingen i Eskilstuna. (En märklig historia som pågick totalt i 40 år, som jag eventuellt återkommer till.)

  Folke Jonsson hade en släkting, också ett Jehovas vittne vid namn Carl Olof Jonsson. Han blev så småningom en auktoritet runt om i hela världen som en verklig kännare av babylonisk historia. I slutet på 1960-talet skrev han till Sällskapet i New York och bad dem undersöka grunden för Sällskapets uppfattning om startåret för hedningarnas tider. Carl Olof Jonsson hade blivit utmanad när han var ute i tjänsten om årtalet för Jerusalems förstörelse. Han började undersöka bevisen för Sällskapets krav/tolkning att denna historiska händelse inträffade 607 f v t. Carl Olof Jonsson kunde efter en tids forskning klart konstatera att Jehovas vittnen, vad gäller startåret för hedningarnas tider hade FEL. Denna idag väldokumenterade händelse för Nebukadnessars förstörelse av Jerusalem inträffade 20 år senare. Därmed faller också Jehovas vittnens alla tolkningar man lägger in i årtalet 1914. Så extremt enkelt är det att konstatera detta.

  Carl Olof Jonsson som var äldste i sin församling blev så småningom naturligtvis utesluten men kom att fortsätta forska i babylonisk historia. Han skrev en bok i ärendet Gentiles Times Reconsidered med ett antal OBEROENDE beviskedjor som klart visade på att Jehovas vittnens årtal för Jerusalems förstörelse var felaktigt med de allvarliga konsekvenser det har för Jehovas vittnens plattform för sina tolkningar om bland annat striden vid Harmagedon och att satan blev nedkastad på jorden år 1914, som en konsekvens av slutåret för hedningarnas tider, en period på 2520 år med startåret 607 f v t.

  Några år tillbaka fanns två artiklar i Vakna som kraftfullt tillbakavisade Carl Olof Jonssons faktabeskrivning om årtalet för Jerusalems förstörelse. Dessa artiklar är bland det mest försåtliga jag någonsin tagit del av. De är skrivna för att övertyga personer som inte kräver minsta faktagranskning av vad de läser, och som alltså vänder sig till Jehovas vittnen som ”köper allt” från den egna organisationen. De två artiklarna finns ingående genomgångna på punkt efter punkt där fakta över organisationens FALSKA påståenden tillbakavisas. Vad organisationen bland annat utelämnar, är att kunna påvisa att de idag minst 16 oberoende beviskedjorna för det korrekta året (587 f v t) för Jerusalems förstörelse är felaktiga. Man svamlar ihop två artiklar som skall övertyga de redan övertygade. Sedan slutet på 1960-talet har organisationen (den styrande kretsen) känt till fakta om årtalet för Jerusalems förstörelse men fortsätter envist snart 60 år senare hävda att deras bibeltolkningar står över verifierbara fakta.

  I bibeln kan man läsa i Korintierbrevet att ”Förvissa dig om allt, välj ut vad gott är”. Något besked över varför detta bibelcitat inte gäller för ett Jehovas vittne har jag aldrig fått förklarat.I sin tidskrift Vakna återkommer organisationen ofta till en artikel där det framkommer att ett Jehovas vittnes plattform för sin tro skall vara FÖRNUFT, LOGIK OCH KUNSKAP. I sin fanatiska övertygelse över sin ”sanning” betyder i praktiken honnörsorden absolut ingenting.

  Jehovas vittnen har gett ut en bok som ger besked om hur bibeln skall tolkas den heter VAD LÄR BIBELN? På sidan 94 kan du läsa ”Han kommer att använda Jesus och de mäktiga änglarna till att avlägsna (döda) alla som avsiktligt motstår honom”. Sedan säger man ”Eftersom slutet för Satans ordning är nära” det man kallar Harmagedonstriden så gäller att du och jag inom kort skall avlägsnas/dödas vid denna strid.

  Klär man av den vänliga och propra ytan på ett Jehovas vittne så framkommer en personlighet som kan liknas vid hur Islamska staten ser på oliktänkande. Du skall dö om du inte låter dig omfattas av Jehovas vittnens tolkning av bibeln.


 • #2
  Nalliw
  En mycket tråkig men sann historia. Tyvärr är det så här nästan alla totalitära/auktoritära organisationer fungerar. Jag tror inte idag att några JV:s har hört talas om Carl Olof Jonsson, eller för den delen Raymond Franz…. Inte heller jag hade hört talas om något utan detta sedan jag kom med i början på 70 talet. Det var inte förrän jag själv (som äldste) började som Korinterbrevet säger ”förvissa mig” om att allt var sant som jag predikade. Jag skäms över att jag inte långt tidigare varit mer grundlig i mina efterforskningar. Men vi människor är lätta att lura, och pressen att enbart hålla sig till ”flockens” läror och sanningar är stor. Denna mentalitet som vi samtliga människor tycks ha, är bra ur överlevnads synpunkt, skyddet och tryggheten kommer från ”vännerna”, men kan vara en katastrof, för tolkningen av verkligheter. Dessutom håller de flesta auktoritära organisationer varje individ i är järngrepp, där det knappast finns någon tid till efterforskningar på egen hand. Dessbättre börjar vi i Sverige att få fler o fler med lite bättre utbildning, t.o.m. bland JV:s. Idag är det accepterad att Dina barn åtminstone skall ”klara” gymnasiet, vilket var mycket tveksamt för ca 30-40 år sedan, det var ju då ”inte så lång tid kvar”…..

  Comment


  • #3
   Du har helt rätt i att Vakttornets försvar av 607 f.v.t var ett av de mest oärliga inlägg, som man kan läsa. Jag lyckades hitta en del av de citat som man hänvisade till i artikeln, och de var helt ryckta ur sitt sammanhang. Det citerades från en forskare, som hade skrivit att -det finns mycket osäkerhet i Babylons historia, och detta tillämpade man generellt för Babylons historia. När man väl läser citatet i sitt sammanhang, så skrev forskaren om import av vissa produkter för en viss provins. Det vad här han menade att de historiska källorna är ofullständiga.

   Skulle någon elev på ett universitet i Sverige använda den typen av citatfusk, så skulle han bli varnad. När jag lämnade, så trodde jag fortfarande att de som skrev litteraturen var ärliga, men okunniga män. Nu tror jag att många av dem är inte enbart okunniga utan framför allt oärliga

   Roger

   Comment

   Working...
   X